Disertační práce

Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy; Abstrakt

Články, kapitoly v odborných knihách, statě ve sbornících

Eko poplatky a státní příspěvek při vyřazení autovraku ve světle zákona o odpadech a navrhované právní úpravy; Abstrakt

Environmentální dohody a jejich možné posuzování dle soutěžního práva; Abstrakt

Kam se poděly krátkodobé akční plány? Abstrakt

Vozidla s alternativním pohonem. Jsme na ně připraveni? Abstrakt

Krátké zamyšlení nad přímými kontrolami spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci; Abstrakt

Návrh nového nařízení o snižování emisí CO2 z lehkých vozidel – krok správným směrem? Abstrakt

Zamyšlení nad unijní regulací automobilových emisí; Abstrakt

Rozvoj a regulace infrastruktury pro alternativní paliva v ČR; Abstrakt

Technické podmínky provozu osobních vozidel a odpovědnost za jejich dodržování; Abstrakt

Popularizační činnost

Boj proti klimatické změně i lokálním znečišťovatelům; Týden v Justici

Zákaz vjezdu aut s dieselovým pohonem do měst; Týden v Justici