Profesní zkušenosti

2019-dosud Asistent; Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

2019 Stáž; DG Competition, Evropská komise

2016-2019 Odborný rada; Odbor kartelových dohod, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2016 Stáž; Správní úsek, Krajský soud v Brně

2015-2016 Právník; Oddělení veřejných zakázek; E.ON Distribuce, a.s.

Vzdělání

2016-dosud Doktorský studijní program; Správní právo a právo životního prostředí, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

2014 Erasmus, Faculty of Law, University of Bergen

2013-2016 Diploma Course in English and EU Law, British Law Centre, Juris Angliae Scientia

2011-2016 Magisterský studijní obor – právo a právní věda, Právnická fakulta Masarykovy univerzity